dpg老板韭菜

dpg老板韭菜

咳嗽甚者,方中加川贝五钱。恶心呕吐者,可用赭石、青黛煎汤送服。

又投以温暖下焦之剂,服后亦不觉热,而疼胀如故。名之曰加味益元散,盖以六一散加朱砂为益元散,兹则又加石膏、薄荷冰也。

其脉象多弦数,或重按无力。且二药皆汁浆稠润,又善赞助当归生血也。

丁氏《化学本草》谓没药善养脾胃,其温通之性不但能治气血痹疼,更可佐白术以健补脾胃,故于此证尤宜也。方用胡椒、白矾各二两,再用炒熟麦面和之为丸,桐子大。

鸦胆子又善清胃腑之热,凡胃脘有实热充塞、噤口不食者,服之即可进食。 遂但用第二方,将方中柴胡减去,加桂枝尖钱半,连服数剂,气息已顺。

后每日令服松脂两次,每次一钱,三日后臭脓已尽,伤口内另长新骨。由此知∶无论其证之或虚或实,或凉或热,治之者,皆当以降胃之品为主。

Leave a Reply